Donacija kompanije Kalmper Centru za socijalni rad u Baru

U sladu sa posvećenošću i podršci lokalnim inicijativama i društveno odgovornom poslovanju, kompanija Kalamper uručila je donaciju Centru za socijalni rad u Baru, zahvaljujući kojoj je osposobljena  prostorija u kojoj će se odvijati kontakti djece sa roditeljem/roditeljima u kontrolisanim uslovima.

U opremljenoj prostoriji će se obavljati razgovori sa djecom, i u njoj će, kada je tako uređeno odlukom suda, u kontrolisanim uslovima biti kontakti djeteta i roditelja. Ovakva mjera se izriče u situacijama kada postoji opasnost od negativnog uticaja jednog roditelja na dijete. 

Sama ideja da naša donacija može olakšati i unaprijediti aktivnosti Centra, pogotovo u dijelu koji koji uključuje rad sa djecom za nas je bila inspirativna. Uručena donacija  omogućiće Centru da obezbjedi uslove za nesmetan rad i kvalitetno sprovođenje aktivnosti sa djecom različitih kategorija, a samim tim i da unaprijedi pružanje usluga svojim korisnicima.

Kompanija Kalamper je uvijek spremna da kao partner pruži svoje znanje, resurse, vještine i podršku kako bismo zajedno postigli pozitivne promjene u našem društvu.

Vjerujemo da samo zajedničkim naporima možemo našu zajednicu učiniti boljim mjestom za sve nas.

11.03.2024.