Kalamper među najuspješnijim kompanijama u Crnoj Gori

Kompanija Klamper našla se na 23. mjestu na listi najuspješnijih serednjih preduzeća iz Crne Gore koju je sastavio Portal Biznis.rs za 2022. godinu.

Koristeći jedinstvenu metodologiju iz projekta 99 najuspješnijih, a na osnovu provjerenih zvaničnih podataka o poslovanju, kompanija Kalamper je sa 150 zaposlenih i ukupnim prihodima od 24.391.627 €, odnosno neto dobiti od 531.934 € zavrijedila ovu poziciju.

Prema objavljenim podacima samo su se dvije kompanije iz Bara rangirale na ovoj listi u kategoriji srednjih preduzeća, dok među najuspješnijima u kategoriji velikih preduzeća nema nijedne sa sjedištem u našem gradu.        

Podaci koje je objavio državni zavod za statistiku Monstat govore da je broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori u 2022. godini iznosio  45.675. Ovo u odnosu na godinu dana ranije predstavlja rast od čak 15,1 odsto i definitivni je pokazatelj oporavka privrede u zemlji nakon dvije uzastopne godine lošijih rezultata.

01.11.2023.